Омичи за костер во дворе или на даче заплатят штраф от 5 до 500 тысяч

Омичи за костер во дворе или на даче заплатят штраф от 5 до 500 тысяч

29 апреля 2016, 20:24Город