На Зеленом острове построят спортивный стадион за 14 млн рублей

На Зеленом острове построят спортивный стадион за 14 млн рублей

16 июня, 13:47Город